پيام روز
به دنبال فرصت باش ، نه امنيت
ميانگين توليدات خودرو درهفته گذشته
PRIDE :928 
 
 
L90 :288 
 
 
TIBA :250 
كارمند نمونه هفته گذشته
بهترين هاي ماه
 
 انبارها : 

حميد مقصودپور
 
 برنامه ريزي توليد :
 
 حسين سرلك
 
برنامه ريزي تامين  :
 
 عليرضا پيوسته
 
برنامه ريزي و كنترل موجودي و مواد :
 
صادق جلايي
سخنان پند آموز
هيچ كس چيزي به آدمي نمي دهد مگر خود او 

زندگي يك بازي انفرادي است

اسكاول شين   
عكس روز
25
برنامه ريزي و تامين
كنترل موجودي و مواد
انبارها
كنترل توليد
صورت جلسه
  
 
صورت جلسه پايان هفته ي 15
footer
Powered by DorsaPortal